ثبت سفارش
لوگو رسمی آکا

شرایط و ضوابط استخدام در آکا

شرایط عمومی:

داشتن تابعیت ایران

التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدرك همتراز (براي مشاغلی که مدرک همتراز درشرایط احراز آنها پیش بینی شده است)

حداقل مدرک مورد تایید، مدرک دیپلم می باشد. متقاضیان دارای مدرک تحصیلی بالاتر اولویت دارند.

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند لازم به ذکر است :((داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه هاي دولتی باشند))

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

فایل اسکن شده کارت ملی

فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ( برای آقایان )

نکات بسیار مهم برای ثبت نام :

هر متقاضی تنها یک بار امکان ثبت نام در سامانه دعوت به همکاری را دارا می باشد. درصورت تغییر مشخصات، امکان ویرایش فرم ثبت نام از قسمت دعوت به همکاری سایت وجود دارد.

توجه در صورتی که هریک از فایل های فوق را ندارید لطفا ابتدا آن ها را تهیه فرمایید چرا که بدون هریک از این مدارک امکان تکمیل ثبت نام وجود ندارد.

لطفا حتما شماره تلفن همراه معتبر در سایت وارد فرمایید چرا که در صورت پذیرش دعوتنامهُ شما فقط، از طریق پیامک و پست الکترونیک ارسال خواهد شد.