ثبت سفارش
لوگو رسمی آکا

پیگیری امور وزارت خارجه

در این مقاله می خوانید:

وزارت امور خارجه بر چه اساسی تاسیس شده است:

وظایف وزارت امور خارجه:

میانگین زمان مطالعه: 2 دقیقه و 23 ثانیه


وزارت امور خارجه بر چه اساسی تاسیس شده است:

وزارت امور خارجه یک مجموعه است که برای ارتباط سیاسی، فرهنگی،علمی و ..... با کشورهای دیگر از طریق دیپلماسی تاسیس شده است.


وظایف وزارت امور خارجه:

وزارت امور خارجه علاوه بر روابط دیپلماسی با کشورهای دیگر یک سری وظایف دیگری دارد این وظایف شامل:

1- رسیدگی به امور سجلات و احوال شخصیه:

امور شناسنامه:

صدور شناسنامه زیر 15 سال، اضافه کردن نام فرزندان خارجی در شناسنامه مادر، صدور شناسنامه بالای ۱۸ سال، صدور شناسنامه ۱۵ تا ۱۸ سال، صدور شناسنامه همسر خارجی ازدواج با مرد ایرانی، تغییر اسم و فامیل، عکسدار کردن شناسنامه، تایید گواهی وفات، نحوه تایید گواهی تولد در تعویض شناسنامه، ترجمه شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، اضافه کردن اسامی فرزندان و نام همسر به شناسنامه

2- امور گذرنامه:

درخواست تغییر محل اقامت، ایرانیان دارای تابعیت خارجی یا دو تابعیتی، خروج ویژه مشمولین مقیم خارج از کشور، عابرین غیر مجاز، درخواست برگه عبور استعلام آخرین خروج از کشور، اجازه خروج همسر و فرزندان، درخواست برگه عبور نحوه جداسازی گذرنامه همراه، رسیدگی به گذرنامه مخدوش یا گمشده، پناهندگان ایرانی، اقامت قانونی ایرانیان

3- امور دانشجویی:

5- تشکیل پرونده تحصیلی در سامانه میخک، تسهیلات غیر ارزی دانشجویی، معافیت تحصیلی، ثبت مهر اجازه خروج دانشجو، گسترش جذب دانشجویان غیر ایرانی

4-امور تایید اسناد:

فرم های مختلف تابعیت، برگشت به تابعیت نخست، صدور سند بقاء تابعیت پدر، درخواست خارج شدن از تابعیت اصلی، درخواست تحصیل در تابعیت جمهوری اسلامی، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

5- امور تابعیت

6- امور روادید

7 موارد مربوط به ازدواج و طلاق

8 موارد مربوط به فوت

9- موارد مربوط به ایرانیان کانادا

10- حمایت های کنسولی و قضایی

رسیدگی به امور دانشجویی و دانش آموزی شامل:

1- تشکیل پرونده تحصیلی

2-معافیت تحصیلی

3- درج مهر و اجازه خروج

امور گذرنامه و روادید ویزا و برگ عبور شامل :

1- سدور و تعویض شناسنامه

2- درخواست تغییر محل اقامت

3- درخواست برگه عبور

تایید امضا اشخاص و اسناد تجاری شامل :

1- وکالت نامه

2- گواهی امضا

3- تایید مدارک پزشکی

امور حمایت های کنسولی و قضایی شامل :

1- گواهینامه ایرانیان در راه مانده

2- گواهی عدم سوء پیشینه

20- امور تابعیت پناهندگان و مهاجرین شامل:

1- بازگشت به تابعیت اصلی

2- تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی

3- صدور سند بقاء به تابعیت پدر

ثبت درخواست
موضوعات مورد بحث کاربران