ثبت سفارش
لوگو رسمی آکا

بازگشت به تحصیل از صفر تا صد

 بازگشت به تحصیل

در این مقاله می خوانید:

بازگشت به تحصیل:

بازگشت به تحصیل دانشگاه آزاد (رشته غیر پزشکی):

جریمه بازگشت به تحصیل دانشگاه آزاد و پیام نور (رشته غیر پزشکی)؟

میانگین زمان مطالعه: 4 دقیقه و 37 ثانیه


بازگشت به تحصیل:

بازگشت به تحصیل صرفا مخصوص دانشجویانی است که به دلایلی از دانشگاه انصراف داده اند یا به مدت طولانی انتخاب واحد نکرده اند (ترک تحصیل) یا بنا به دلایلی ازدانشگاه اخراج شده اند.

بازگشت به تحصیل دانشگاه آزاد (رشته غیر پزشکی):

طبق آخرین قوانین اعلام شده از روابط عمومی دانشگاه آزاد، دانشجویانی که بنا به دلایلی ترک تحصیل کرده اند یا از ادامه تحصیل جا مانده اند، می توانند از تاریخ 1/7/ 1400 تا تاریخ 31/6/1401 به واحد اداری دانشگاه مراجعه کنند و غیبت خود را از دانشگاه به عنوان مرخصی بدون صنوات رد کنند و به ادامه تحصیل باز گردند.

انصراف از تحصیل برای مقطع کارشناسی روزانه:

لازم به ذکر است این شرایط شامل دانشجویانی که فقط واحد پایان نامه و مقاله باقی مانده است نمی شود این دانشجویان بر اساس جنسیت و نوع دانشگاه باید برای آن ها کمسیون تشکیل شود و نتیجه به آن ها اعلام می شود.

جریمه بازگشت به تحصیل دانشگاه آزاد و پیام نور (رشته غیر پزشکی)؟

دانشجویانی که از دانشگاه انصراف داده اند یا ترک تحصیل کرده اند برای بازگشت به دانشگاه متحمل هزینه هایی به عنوان جریمه می شوند.

این هزینه توسط وزارت علوم تعیین می شود. و دانشجو بایستی به سایت سامانه سجاد قسمت امور دانشجویان مراجعه کند و هزینه مربوطه را پرداخت کند. آدرس سایت:

ثبت درخواست
موضوعات مورد بحث کاربران